شيرهاي چشمی هوشمند و الکترونيک

%75 صرفه جويي در مصرف آب %50 صرفه جويي در انرژي ... تکنولوژي بالا در قرار گيري تمامي قطعات الکترونيکي و مکانيکي در داخل بدنه ... امکان استفاده همزمان از برق و باتري ... قابل ارائه در سه مدل باتري داخل بدنه، باتري خارج از بدنه (در يک جعبه ضد آب) و يا آداپتوري جهت اماکن پر مصرف ... داراي اهرم تنظيم دماي آب سرد و گرم ... مجهز به فيلتر هاي ورودي و سيستم چک ولو (عدم بازگشت آب به لوله)

شير چشمی الکترونيک بيمارستاني

شير چشمی الکترونيک بيمارستاني

شیر چشمی هوشمند پرایس puris شل Schell

شیر چشمی هوشمند پرایس puris شل Schell

شیر چشمی هوشمند الکترونیک لومينو

شیر چشمی هوشمند الکترونیک لومينو

شیر چشمی هوشمند الکترونیک مگا (MEGA)

شیر چشمی هوشمند الکترونیک مگا (MEGA)

شیر چشمی هوشمند الکترونیک اکو (ECO)

شیر چشمی هوشمند الکترونیک اکو (ECO)

شیر چشمی هوشمند الکترونیک ماموت (MAMUT)

شیر چشمی هوشمند الکترونیک ماموت (MAMUT)

شیر چشمی هوشمند الکترونیک پرشين (PERSIAN)

شیر چشمی هوشمند الکترونیک پرشين (PERSIAN)

پانل دوش چشمی الکترونیک

پانل دوش چشمی الکترونیک

دوش چشمی هوشمند الکترونیک مدل روکار

دوش چشمی هوشمند الکترونیک مدل روکار