دوش چشمی هوشمند الکترونیک مدل روکار

* تنظیم آب سرد وگرم
* شروع آب دهی دوش فقط با یک بار فشار دادن دکمه
* تمامی قطعات الکترونیک ، باتری ومکانیکال درد ا خل بدنه شيرقرارد ا رد.
* امکان نصب سریع وآسان و جايگزيني شيرهاي قديمي
* امکان اتصال به هر نوع سيستم دوش از قبيل علم يونيکا و سيستم هاي قديمي
* تعویض آسان باتری
* طول عمر باتري تا 1 سال
* امکان تنظيم زمان جريان آب از 20 ثانيه تا 3 دقيقه
* بهره مند ازسیستم بی همتای هوشمندمیکروالکترونیک دیجیتال
* قابلیت کاربرد درمحدود ه فشارآب بین  3/0  تا 10 بار
* امکان استفاد ه درحمام ساختمانهای مسکونی ، هتل ها ، بیمارستان ها وهرمکانی
که صرفه جويي آب و راحتي دراستفاده مهم باشد
* مناسب جهت کودکان ، کهنسالان و ناتوانان به دليل بازشدن و بسته شدن
از طريق يک دکمه
* د ارای استاند ارد های سوئیسSVGW ،آلمان DVGW واتحادیه اروپا CE