سويول

* مفصل انعطاف پذير برنجي

*ساخت کشور آلمان
* آبفشان پودر کننده و مخلوط کننده هوا
* امکان نصب روي تمام شيرهاي کلاسيک و اهرمي
* صرفه جويي مؤثر حداقل 50% در مصرف آب
* کلاس پاشش  8-6 ليتر در فشار 3 بار
* داراي تبديلM22   ,   M24

NEOPERL