شیر آشپزخانه اهرمی KODE

دسته بندی : محصولات GENEBRE

طراحی خاص و لوکس

کارتریج 2 مرحله ای به جهت صرفه جویی در مصرف آب
ساخت اسپانیا