ضد سرقت – ضد رسوب

* جهت جلوگيري از سرقت با رينگ هرز گرد و کليد مخصوص

*ساخت کشور آلمان
* امکان نصب روي تمامي شيرها و حتي
* شلنگ هاي توالت
* ضد رسوب
M22    M24

NEOPERL