واريو

* طراحي زيبا و مدرن با آبکاري کروم
* پاشش دوحالته به صورت مرکزي يا سيستم پخش
* قابليت چرخش و انعطاف مفصلي
* نازل هاي ضد رسوب با امکان تميز کردن با انگشتان دست
* سرويس بسيار آسان

*ساخت کشور آلمان

NEOPERL