پانل دوش چشمی الکترونیک

* داراي اهرم تنظيم آب سرد و گرم
* تنظیم دامنه تشخيص سنسور به صورت خودکار
* تمامی قطعات الکترونیک ومکانیکال درداخل بدنه قرار د ا رد
* امکان نصب سریع وآسان
* طول عمر بالاي باتری
* تعویض آسان باتری
* قابلیت کاربرد درمحدوده فشار آب بين 3/0 تا 10 بار
* امکان استفاد ه  د راستخرها ، حما م ساختمانهای مسکونی ، هتل ها ، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و اطاقهای ضد عفونی وهر مکانی که راحتی و پرستیژ در کنار بهداشت و مسائل اقتصادي مهم مي باشد