مقایسه انتخاب صفحه کابینت روشویی مناسب

کانتر کابینت روشویی مناسب را چگونه انتخاب کنیم؟

چه متریالی برای کانتر روشویی یا بعنوان صفحه ی کابینت روشویی مناسب است؟ کانتر PVC | سنگ طبیعی | کورین | صفحات شیشه ای سرامیکی | چوب | کاسه های چینی روشویی

ادامه مطلب

مردی در حال برش شاخه درخت بصورت اشتباه

9 اشتباه رایج در نصب فلاش تانک وال هنگ توکار

اشتباهات رایج و نکات مهم در نصب فلاش تانک توکار
تنظیم غلط ارتفاع سازه ها و پایه ها
نبستن پیچ های اتصال کاسه وال هنگ یا بستن اشتباه پیچ ها در اندازه غلط
تغییر زاویه شیر پیسوار
محاسبه اشتباه ضخامت دیوار و در نظر نگرفتن ضخامت مورد نیاز فلاش تانک توکار وال هنگ
عدم تست آب توسط نصابان قبل از کاشی کاری
برداشتن در پوش ها و قطعات داخلی پیش از سیمان کاری
نصب نکردن درپوش های آب و فاضلاب
تراز نصب نکردن
سوراخ کردن تانک در زمان جوشکاری

ادامه مطلب